B varijetet

Tradicionalna muzika Hrvata kajkavaca iz Primurja.

Komentari snimaka: Jelena Jovanović i Danka Lajić Mihajlović.

MZA-VT-AV-4.026A_00.22–02.22

MZA-VT-AV-4.026A_02.24–04.36

MZA-VT-AV-4.026_04.44–07.48

MZA-VT-AV-4.026_07.49–09.00

MZA-VT-AV-4115_00.13–05.21