Pripevi, bećarci, kratke, potrkušice, šalajke, šaljive, nabrajalice, pesme iz mehane, pesme za ples (D varijetet)

Batanja (Battonya)

MZA-VT-AV-4.010B_07.11–07.51

MZA-VT-AV-4.050B_26.54–29.58

Čanad (Magyarcsanád)

MZA-VT-AV-4.104_19.36–23.07

ZTI_AP_8165h

ZTI_AP_8167d

ZTI_AP_8165g

ZTI_AP_8165i

Sečuj (Dunaszekcső)

MZA-VT-AV-4.080A_00.32–00.48

Semartin (Alsószentmárton)

MZA-VT-AV-4.080A_00.48–01.55

MZA-VT-AV-4.080A_01.57–02.40

099.(=044.) *Melodija za igru s govorenim „poskočicama“

MZA-VT-AV-4.080A_02.46–04.40

MZA-VT-AV-4.080A_07.04–08.28

*Moguće je da je Vujičić kopirao gajdašku melodiju iz Lukovišća, koja sadrži govorene poskočice, na kasetu sa snimcima iz Semartina.