096. Sviraju gajde da igraju mlade

Varijetet: D
Tema: Pripevi, bećarci, kratke, potrkušice, šalajke, šaljive, nabrajalice, pesme iz mehane, pesme za ples
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.080A (00.32–00.48)
Naziv: Sviraju gajde da igraju mlade
Mesto: Sečuj
Pevala Ljubica Bebić Vujičić (78)
Datum zapisa: [1957]
Sakupljač: Tihomir Vujičić

Napomena: Kratki gajdaški pripevi, u rečitativnom maniru koji se izvode uz igru, izvedeni su praktično samo sa metro-ritmičkom, a ne i melodijskom komponentom. Izrazito duboka intonacija i neobična impostacija za ženski glas mogu biti posledica njenog napora da u situaciji snimanja postigne što autoritativniji zvuk sopstvenog glasa.
Zapisi tekstova nisu objavljeni u Zbirci.