D varijetet

Tradicionalna muzika Srba i Hrvata štokavaca. Snimke je načinio Tihomir Vujičić i drugi istraživači.

Komentari snimaka: Jelena Jovanović i Danka Lajić Mihajlović.