098. Melodija za igru

Varijetet: D
Tema: Pripevi, bećarci, kratke, potrkušice, šalajke, šaljive, nabrajalice, pesme iz mehane, pesme za ples
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.080A (01.57–02.40)
Naziv: Melodija za igru
Mesto: Semartin
Izveo Pavo Mesarović, gajdaš iz Semartina
Datum zapisa: 1954
Sakupljač: Tihomir Vujičić

Napomena: Dragocen zvučni dokument o južnoslovenskoj gajdaškoj praksi u Mađarskoj polovinom XX veka. Žanrovski srodan primeru 100 – muzika za igru, sa šaljivim distisima i neverbalnim podsticajima igračima.