090. Čija flura ovim šorom svira

Varijetet: D
Tema: Pripevi, bećarci, kratke, potrkušice, šalajke, šaljive, nabrajalice, pesme iz mehane, pesme za ples
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.050B (26.54–29.58)
Naziv: Čija flura ovim šorom svira
Mesto: Batanja (snimljeno u Kalazu)
Pevala braća Aleksandar Rockov (42) i Nenad Rockov (38)
Datum zapisa: 1960
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Lagani bećarac. Reč je o široko rasprostranjenoj i poznatoj pesmi, ispevanoj u maniru pevanja na bas. Flura = frula (od rumunskog fluier).
Zapis pesme je objavljen u Zbirci (br. 203).

NOTE

TEKST

Аj, čija flura ovim šorom svira,
aj, čija flura ovim šorom svira?

Čija flura ovim šorom svira?
To je flura siromaškog sina,
a gazdačka zasvirati neće:
gazda plati, pa ga svirac prati.

Gazda pije i vina i sode,
a siroma’ samo ’ladne vode.
– Pratite me, dvanajst tamburaša,
pratite me do moga salaša,
do salaša: stotina je vaša,
od salaša: kud je volja vaša.