036. Križanje kolo; Kad se Ćiro oženio

Informacije o sakupljanju

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.001B (00.16–01.31)
Naziv ili tekst: Križanje (na tekst Kad se Ćiro oženio)
Mesto: Lukovišće
Datum zapisa: 1953
Snimio: László K. Kovács


Napomena: Križanje, tradicionalna igra, parni ples, uz pevanje (na tekst Kad se Ćiro oženio). Vokalno-instrumentalno izvođenje, pevanje uz dude; svirao i pevao Jozo Bardek-Cican. – Vujičić u najavi ovaj ples naziva kolo, što je pogrešno s obzirom na to da je u pitanju parni ples sa motivikom starog mađarskog plesa ugrós. Napev je poznat po tekstu zastupljenom i u ovoj numeri. (Andor Végh)