Informacije o sakupljanju

Snimak prikaza svadbenih običaja uz pevanje, sviranje i ples u Lukovišću, kod Podravskih Hrvata, upriličenom za potrebe snimanja filma o očuvanim elementima tradicijskog života kod ove grupe Južnih Slovena u Mađarskoj (detaljniji opis svadbenih običaja i pesama Podravskih Hrvata videti u: Begovacz 1983). Za dopunske podatke o kontekstu snimanja i o pojedinim numerama, za rekonstrukcije većeg dela početnih stihova pesama, kao i za podatke iz arhivskih izvora i sa terena, urednice srdačno zahvaljuju dr Andoru Vegu (A.V.).

Film je baziran na istraživanjima koja su sproveli mladi etnolozi sa budimpeštanskog univerziteta ELTE, u saradnji Martina Đerđa i Jolan Borbelj, kojima se pridružio i Tihomir Vujičić. Budući da sve numere u ovom nizu pripadaju svadbenim obredima i običajima, u pojedinim komentarima muzičko-folklorni žanr nije posebno naznačen. Sve vokalne numere izvela je ženska pevačka grupa iz Lukovišća, okupljena spontano za potrebe snimanja (A.V.), u pojedinim pesmama podeljena na dve skupine radi antifonog izvođenja, a ponekad se uključuje i muška grupa pevača. U instrumentalnim i vokalno-instrumentalnim numerama nastupio je tamburaški orkestar Pave Hajnalija (A.V.).