049. Dodji draga pod dudovo granje

Informacije o sakupljanju

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.002A (08.31–09.48)
Naziv ili tekst: Dodji draga, pod dudovo granje
Mesto: Lukovišće
Izvodio: tamburaški orkestar i pevačka grupa
Datum zapisa:1953
Snimio: László K. Kovács

Napomena: Pesma za svatovski pohod, još jedna varijanta napeva sa refrenom lane moje (Andor Végh). Naziva se i svatovski bećarcem, ali se na taj napev pevaju i pesme koje nisu pevane isključivo za svadbu (Andor Végh).