102. Radio emisija sa snimkom nastupa tamburaša iz Tukulje

Snimak emisije Мađarskog Radija sa najavom na mađarskom, posvećene tamburaškom orkestru iz Tukulje pod upravom Mije Milkovića i njegovom repertoaru. Uz standardne tamburaške instrumente, zastupljena je i harmonika. Ovaj orkestar je svirao u različitim prilikama – u svatovima, na proslavama krštenja, na balovima i u sličnim prilikama, ali i na sahranama, tako da je repertoar veoma širok: čine ga melodije za igru (kola i drugi plesovi), melodije pesama različitih sadržaja i, najzad, specifične melodije koje su izvođene na sprovodima. Redosled numera je načinjen prema logici programa koncertnog nastupa, po principu kontrasta u tempu i karakteru pojedinih komada. Posledica nešto ubrzanog snimka / presnimka jesu srazmerno brza tempa sviranja, kao i za polustepen više intonacije / štimovi u odnosu na originalne. Može se pretpostaviti i da su određena aranžmanska, odn. rešenja orkestarskih faktura nastala pod posebnim uticajem tradicionalne gajdaške svirke, s obzirom na to da je otac Mije Milkovića bio gajdaš (za ovaj biografski detalj zahvaljujemo Zoltanu Sabou, gajdašu i istraživaču gajdaške muzike).

Za dopunske podatke o pojedinim numerama i njihovo šire kontekstualizovanje urednice srdačno zahvaljuju dr Andoru Vegu i Ladislavu Halasu, sviraču na harmonici i tamburi, učeniku Mije Milkovića i vođi današnjeg orkestra “Kolo” u Tukulji. Ipak, nekoliko numera je ostalo bez bližih objašnjenja, što svedoči o gubljenju kontinuiteta svesti o nazivima i funkciji pojedinih melodija u pamćenju zajednice čijem nasleđu pripadaju.