102. Rádióműsor a tököli tamburaegyüttes fellépéséről

A Magyar Rádió műsorának felvétele, magyar nyelvű bemondással, a tököli Milkovics Mihály vezette tamburazenekarról és repertoárjáról. A tamburák mellett az együttesben a harmonika is szerepel. A zenekar különböző alkalmakkor játszott – lakodalmakon, keresztelőkön, bálokon és más hasonló alkalmakon, de akár temetéseken is –, így a repertoárjuk igen széles volt: a táncdallamoktól (kólók és más táncok) a változatos tartalmú dallamokon át a gyászmenetek során előadott különleges dallamokig. A zeneszámok sorrendje a fellépés menetének logikáját követi, az egyes darabok eltérő tempójának és karakterének megfelelően. A némileg gyorsabb sebességű felvétel következménye a viszonylag élénkebb játszási tempó, valamint az ereditnél félhanggal magasabb hangzás. Az is feltételezhető, hogy az egyes zenei megoldások, pontosabban a zenekari hangzáskép kialakítása a hagyományos dudajátszás hatásaként jött létre, ugyanis Milkovics Mihály édesapja dudás volt (ezért az életrajzi kiegészítésért köszönettel tartozunk Szabó Zoltán dudásnak, a dudazene ismerőjének és kutatójának). 

Az egyes darabokról és azok szélesebb körű kapcsolatrendszeréről a további információkért a szerkesztők köszönetet mondanak Dr. Végh Andornak és Halász László harmonikásnak és tamburásnak. Utóbbi, Milkovics Mihály egykori tanítványa, és a jelenlegi tököli Kolo együttes vezetője. Az egyes dallamok elnevezését és funkcióját illetően néhány darab magyarázat nélkül maradt, tanúskodva a közösség, amelynek örökségébe e dallamok is tartoznak, emlékezete, tudása folytonosságának elvesztéséről.