044-045. Kolo sa poskočicama

Informacije o sakupljanju

*Moguće je da je Vujičić kopirao gajdašku melodiju iz Lukovišća, koja sadrži govorene poskočice, na kasetu sa snimcima iz Semartina.

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.001B (09.58–11.59) i nastavlja se na drugoj strani trake:MZA-VT-AV-4.002A (00.00–01.20)
Naziv ili tekst: Kolo sa poskočicama
Mesto: Lukovišće
Svirao: Jozo Bardek-Cican (na dude)
Datum zapisa: 1953
Snimio: László K. Kovács

Najava: Sledi melodija kola koji se vodi u obliku puža, uz pratnju gajde i vokala.

Napomena: Kolo starijeg tipa, koje se izvodi kao otvoreno kolo, sa motivom uvijanja krajeva „u puž“; od starijih ljudi je zabeležen naziv širi kolo (Andor Végh).
Napomena: Kolo sa poskočicama (verovatno nastavak prethodne pesme – čuje se da se originalna traka pokidala ili stigla do kraja; Аndor Végh). Svirano na dude.