148. Likuj dnes, Sione

Tema: Crkvene pesme: Srpsko narodno crkveno pojanje
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.010B_01.14–02.20
Naziv ili tekst: Likuj dnes, Sione
Mesto: Batanja
Pevali Udruženi pojci batanjske crkvene opštine
Datum zapisa: nepoznato

Napomena: Prva strofa istoimene duhovne božićne pesme, koja spada u domen paraliturgijskog repertoara, zajedno sa drugim pesmama vertepskog obreda. One su u živoj tradicijskoj praksi pevane u XIX veku, o čemu svedoče različiti notni zapisi (prvi u zaostavštini Kornelija Stankovića, potom i kod većine njegovih sledbenika među melografima srpskog crkvenog pojanja u XIX i XX veku).
Zapis melodije nije objavljen u Zbirci.