102. Радио емисија са снимком наступа тамбураша из Тукуље

Снимак емисије Мађарског Радија са најавом на мађарском, посвећене тамбурашком оркестру из Тукуље под управом Мије Милковића и његовом репертоару. Уз стандардне тамбурашке инструменте, заступљена је и хармоника. Овај оркестар је свирао у различитим приликама – у сватовима, на прославама крштења, на баловима и у сличним приликама, али и на сахранама, тако да је репертоар веома широк: чине га мелодије за игру (кола и други плесови), мелодије песама различитих садржаја и, најзад, специфичне мелодије које су извођене на спроводима. Редослед нумера је начињен према логици програма концертног наступа, по принципу контраста у темпу и карактеру појединих комада. Последица нешто убрзаног снимка / преснимка јесу сразмерно брза темпа свирања, као и за полустепен више интонације / штимови у односу на оригиналне. Може се претпоставити и да су одређена аранжманска, одн. решења оркестарских фактура настала под посебним утицајем традиционалне гајдашке свирке, с обзиром на то да је отац Мије Милковића био гајдаш (за овај биографски детаљ захваљујемо Золтану Сабоу, гајдашу и истраживачу гајдашке музике).

За допунске податке о појединим нумерама и њихово шире контекстуализовање уреднице срдачно захваљују др Андору Вегу и Ладиславу Халасу, свирачу на хармоници и тамбури, ученику Мије Милковића и вођи данашњег оркестра “Коло” у Тукуљи. Ипак, неколико нумера је остало без ближих објашњења, што сведочи о губљењу континуитета свести о називима и функцији појединих мелодија у памћењу заједнице чијем наслеђу припадају.