099. Melodija za igru govorenim “poskočicama“

Varijetet: D
Tema: Pripevi, bećarci, kratke, potrkušice, šalajke, šaljive, nabrajalice, pesme iz mehane, pesme za ples
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.080A (02.46–04.40)
Naziv: Melodija za igru govorenim “poskočicama“
Mesto: Semartin
Izvođenje nepoznatog gajdaša
Datum zapisa: nepoznat
Sakupljač: Tihomir Vujičić

Napomena: Snimak ilustruje karakteristično „treperenje“ melodije kao rezultat ukupnog fizičkog angažovanja svirača u praksi i, posledično, potresanja čitavog instrumenta. Na osnovu snimka stiče se utisak da je načinjen u situaciji u kojoj je neko od prisutnih i igrao.