133(=134.)-135. Ugasnule oči čarne; Prodaću i kravu, kupiću ti maramu

Varijetet: D
Tema: Pesme građanske, pesme poznatih ili nepoznatih autora
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.104_25.50; MZA-VT-AV-4.104_28.10–28.45
Naziv ili tekst: Ugasnule oči čarne i Prodaću i kravu, kupiću ti maramu
Mesto: Čanad
Pevala Jelena Nedučin (55)
Datum zapisa: nepoznato

Napomena: Pesme otpevane u nizu, po principu kontrasta, tako da zajedno čine celinu. Zapis nije objavljen u Zbirci. U Zbirci na spisku zvučnih snimaka (strana 612.) podatak ispod snimaka br. 134. (Tugo, tuguj, tugo) je nastavak br. 133.