120. Po livadi pala kiša rosulja

Varijetet: D
Tema: Pesme građanske, pesme poznatih ili nepoznatih autora
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.010A_05.46–06.28
Naziv ili tekst: Po livadi pala kiša rosulja
Mesto: Batanja
Pevala: neimenovana žena iz Batanje
Datum zapisu: nepoznato

Napomena:. Varijanta prethodne numere (119), u drugačijem maniru, glasovnoj boji, sa drugačijim estetskim zahtevima. Zapis melodije nije objavljen.