119. Na livadi pala kiša rosulja

Varijetet: D
Tema: Pesme građanske, pesme poznatih ili nepoznatih autora
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.010A_04.50–05.44
Naziv ili tekst: Na livadi pala kiša rosulja
Mesto: Batanja
Pevala: neimenovana žena iz Batanje
Datum zapisa: nepoznat

Napomena:. Reč je o široko poznatoj i popularnoj pesmi, koja pripada varoškoj tradiciji Srba severno od Save i Dunava. Ovaj manir izvođenja, u sopranskom glasovnom registru sa vibratom, odražava estetski ideal koji je u prvoj polovini XX veka bio podstican na radio-programima i nosačima zvuka. U Zbirci je, u formi dvoglasnog zapisa, objavljena varijanta ove pesme iz Santova (br. 310).

NOTE (VARIJANTA)

TEKST (VARIJANTA)

Padala je sitna kiša rosulja,
na devojci samo jedna košulja,
na devojci samo jedna košulja.

Padala je sitna kiša rosulja,
na devojci samo jedna košulja.

– Oj, devojko, ti ne gazi sitnu kišu rosulju,
ukaljaćeš tvoju belu košulju!

– Ne budali mlado lane i momče,
opraću je na potoku doveče.

– Na potoku jeste voda ’lađana,
pa ćeš dobit’ jaku bolest, mlađana,
uplašićeš tvoju majku staricu,
sedi, curo, pod moju kabanicu!

Kupiću ti pet košulja svileni’,
i sukanja pet vuneni’, predeni’,
i dve trube bela platna predena,
daj da ljubim tvoja usta medena.

– Da mi možeš još i sunce kupiti,
još ti ne dam moja usta ljubiti!