123. Gdi je rosa pokapala jorgovan

Varijetet: D
Tema: Pesme građanske, pesme poznatih ili nepoznatih autora
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.090A_03.22–06.33
Naziv ili tekst: Gdi rosa pokapala jorgovan
Mesto: Sečuj
Pevala Ljubica Bebić Vujičić (78)
Datum zapisa: nepoznato

Napomena: Varijanta prethodne numere (122, objavljene u Zbirci, br. 316).

TRANSKRIPT (RAZGOVORA)

Ljubica Bebić Vujičić (Lj. B. V.): Pa bile smo ja i Glišina sestra od strica. Pa trebalo ić’ kopat’ krompira. Onda kaže moja mati i otac: ’Ajd – kaže – id’ te vas dvi – kaže – pa okopajte – kaže – taj, krompire i zagrntaj – kaže – ujedno sve! Dobro je. Odemo mi na njivu, a tam’ bila livada, spajinska, pa bio kasnar, i oni, biroš! I onda neki Kovačevićev opet on neki Srbin. Opet i on, tam’ su rad’li. A ja i ona kad smo mi to svr’šle, a mi jele, pa se malo odmorile. Al’ i ona imala vrlo dobar glas pa onako, u tri glasa. Ne ste svi došli tamo nama da [?] kuvamo? I šta i kasnar, ha-ha, spajinski taj što biroša i gazde gleda.

Tihomir Vujičić (T.V.): Pa znam ja.

Lj. B. V.: Pa išo je i on tamo sijano s’kupili.

T.V.: Eh, znate još pevati?

Lj. B. V.: Aj, i više od saveta i to nešto vredi. A ta Jela neka, i sama došla, a on kaže bolova? su […] – kaže – i vaši glasovi i pjesme. Gdi ste pokupili u vrag? A ona taka j’ bila opet kad je išta vidla, jel čula, to o’ma i znala! I oprat, ispiglat, i otpjevat i otić’ i sve moguće. Sama je umrla i ona. Bila udata u Mohaču pa.