048. Ruzmarine, zelen u po zime

Informacije o sakupljanju

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.002A (06.27–08.15)
Naziv ili tekst: Ruzmarine, zelen u po zime
Mesto: Lukovišće
Izvodio: tamburaški ansambl i pevačka grupa
Datum zapisa: 1953
Snimio: László K. Kovács


Najava: Dolazak svatova u kuću mladoženje.

Napomena: Varijanta napeva sa refrenom lane moje (lane napev; Andor Végh).