040. Ovila se bela loza oko ‘rastića

Informacije o sakupljanju

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.001B (05.11–06.22)
Naziv ili tekst: Ovila se bela loza oko ‘rastića
Mesto: Lukovišće
Datum zapisa: 1953
Snimio: László K. Kovács

Najava: Sledi ples oko stola, igra se uz pevačku pratnju.

Napomena: Pevaju žene, u dva glasa, na bas. – U svim polukadencama, dosledno se javlja kratak sekundni sazvuk, tako što se iz unisona jedan od glasova spušta za veliku sekundu naniže, na hipofinalis. Ovo bi mogao biti preostali element stare dvoglasne pevačke tradicije (možda heterofone fakture) koju su stanovnici ove regije mogli doneti iz svojih matičnih oblasti dinarske kulturne zone. U prilog toj pretpostavci govori činjenica da ovaj kratkotrajni silazak na hipofinalis ima ulogu vremenskog signala za zajednički nastup naredne melodijske fraze, baš kao što se do danas zadržalo u živoj praksi izvođenja pesama starog seoskog sloja kod različitih naroda i etničkih grupa u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori (pa i na širem dinarskom i balkanskom prostoru: u Grčkoj, Albaniji, Severnoj Makedoniji, Bugarskoj).

Zapis objavljen je u zbirci (br. 119).

NOTE

TEKST

Dve-tri: Ovila se bela loza oko rastića,
oko rastića.

Mindenki: Ovila se bela loza oko rastića,
oko rastića.

Ovila se bela loza oko rastića,
nije ono bela loza oko rastića,
već je ono lepa Mara oko momčića.