046. Melodije za igru, ples snaše

Informacije o sakupljanju

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.002A (01.21–04.16)
Naziv ili tekst: Melodije za igru, ples snaše (T.V.)
Mesto: Lukovišće
Izvodio: Tamburaški ansambl sa pevanjem
Datum zapisa: 1953
Snimio: László K. Kovács

Najava: Sledi ples snaše uz muzičku pratnju tamburaškog ansambla.

Napomena: Izvodi se kada mlada pleše sa svatovima, koji je za to daruju novcem (Andor Végh).