042. Kolo (varijanta drmeša); Pomisli se, mila mati

Informacije o sakupljanju

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.001B (08.56–09.57)
Naziv ili tekst: Kolo, varijanta drmeša i Pomisli se, mila mati
Mesto: Lukovišće
Datum zapisa: 1953
Snimio: László K. Kovács

Napomena: Kolo, varijanta drmeša. Izvodi tamburaški ansambl. – Melodija varijanta pesme Pomisli se, mila mati, koja se izvodi u kolu (u drugi podravskim naseljima to je često melodija varijante drmeša koja nije troktaktna; Andor Végh)