041. Kolo (ples sa flašom na glavi)

Informacije o sakupljanju

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.001B (06.23–08.55)
Naziv ili tekst: Kolo (ples sa flašom na glavi)
Mesto: Lukovišće
Datum zapisa: 1953
Snimio: László K. Kovács

Najava: Sledi „ples sa flašama“, sa pevanjem i pratnjom tamburaškog ansambla.

Napomena: Kolo, ples sa bocom na glavi (uz pevanje ili uzvikanje rimovanih dvostihova, kao Oči moje i obrve manke.) Izvodi tamburaški orkestar sa pevanjem, snimljeno uz igru. – Takav ples je obično izvođen u ovoj fazi svadenog veselja (Andor Végh).