043. Kolo (muška igra sa udaranjem rukama u čizme)

Informacije o sakupljanju

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.001B (09.58–11.59)
Naziv ili tekst: Kolo (muška igra sa udaranjem rukama u čizme)
Mesto: Lukovišće
Datum zapisa: 1953
Snimio: László K. Kovács

Napomena: Kolo. Muška igra sa udaranjem rukama u čizme/sare. Tamburaški orkestar, snimljeno uz igru. – Plesni motiv udaranja u čizme tvrdih sara preuzet je iz mađarske folklorne tradicije (Csizmaverős tánc), a javlja se i u drugim tradicionalnim igrama, poput drmeša ili križanja (Andor Végh).