033. Drmeš

Informacije o sakupljanju

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.001A (13.20–14.07)
Naziv ili tekst: Drmeš
Mesto: Lukovišće
Datum zapisa: 1953
Snimio: László K. Kovács


Napomena: Varijanta plesa u troktaktnom metru. U Podravini se sreće više varijanata, a u Slavoniji i Baranji poznata i kao sitne bole (Andor Végh). Melodija je snimljena uz igru.