104. Ketuš

Varijetet: D
Tema: Instrumentalna i instrumentalno-pevana muzika
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.100_28.52–29.17
Naziv: Ketuš
Mesto: Tukulja
Izvodeno: Mijo Milković (80) tambura
Datum zapisa: 11. 4. 1973

Napomena: Tradicionalna igra. Snimljena varijanta se razlikuje od one koja je notirana prema izvođenju orkestra istog tamburaša Mije Milkovića (snimak iz 1954. g., vidi na snimku br. 102h) i objavljena u Zbirci (br. 252). Svirač je melodiju izveo na zvučnu asocijaciju samog istraživača (Vujičića), što sugeriše da je reč o (opšte)poznatoj varijanti.

NOTE