102h. Ketuš

Varijetet: D
Tema: Instrumentalna i instrumentalno-pevana muzika
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.037A_09.57–10.46
Naziv ili tekst: Ketuš
Mesto: Tukulja
Izvodeno: tamburaški orkestar Mije Milkovića iz Tukulje
Datum zapisa: verovatno 1954

Napomena: Parni ples (mađ. kettős – dvojni ples; negde se takav ples zove mađarac, podvoj, udvoj, podvoje; Аndor Végh). Ova je melodija poznata samo po sviranju Mije Milkovića (László Halász) Zapis je objavljen u Zbirci (br. 252a). Ista melodija na snimku br. 104.

NOTE