Sećanja na Tihomira Vujičića i rad na njegovoj zaostavštini. Fotografije i drugi dokumenti – (Dodatne tematske jedinice) – (Dokumenti)

* Slike iz porodičnog arhiva porodice Vujičić dobijene su ljubaznošću gospođe Marijete Vujičić.

290.
290.* Tihomir Vujičić za klavirom, 1955. (Tih_Vuj_prilozi_0001)
291.
291.* Lajoš Kiš, Laslo Hadrovič i Tihomir Vujičić na kongresu SUFJ u Varaždinu, 1957. (Tih_Vuj_prilozi_0002)
292.
292.* Tihomir Vujičić na sceni, u toku snimanja radio programa, početkom šezdesetih godina XX veka (Tih_Vuj_prilozi_0003)
293.
293.* Tihomir Vujičić sa kolekcijom svojih instrumenata u svom stanu, 1965. (Tih_Vuj_prilozi_0004)
294.
294.* Objava datuma i mesta sahrane od strane porodice Vujičić (Füzet_002)
295.
295.* Plaču i ridaju, jako pomišljaju smert – pogrebna stihira iz Opela Sv. Jovana Damaskina (Füzet_001)
296.
296.* Sahrana zemnih ostataka Tihomira Vujičića u Sentandreji, 1975. (Tih_Vuj_prilozi_0005)
297.
297.* Tradicionalni crkveni obred na grobu povodom desetogodišnjice smrti Tihomira Vujičića, 1985. (Tih_Vuj_prilozi_0007)
298.
298.* Tradicionalni crkveni obred na grobu Tihomira Vujičića povodom desetogodišnjice smrti, 1985. (Tih_Vuj_prilozi_0008)
299.
299.* Otkrivanje spomenika Tihomira Vujičiću u porti srpske Saborne crkve u Sentandreji, 1999. Među prisutnima su Stojan i Marijeta Vujičić, Emil Petrović i drugi. Pored zida crkve stoje članovi Pevačkog društva “Javor” (Vuj_prilozi_0009)
300.
300.* Sećanje na Tihomira Vujičića povodom njegovog rođendana; njegov brat Stojan kod spomenika, 1999. (Tih_Vuj_prilozi_00010)
301.
301.* Program konferencije povodom 70. rođendana Tihomira Vujičića, 1999. (Tih_Vuj_prilozi_0011)
302.
302.* Program konferencije povodom 70. rođendana Tihomira Vujičića, 1999. (Tih_Vuj_prilozi_0011b)
303.
303.*Na konferenciji 1999: akademik Dimitrije Stefanović (Beograd), Stojan Vujičić, Emil Petrović (Tih_Vuj_prilozi_0012)
304.
304.* Učesnici konferencije 1999. u porti Saborne crkve u Sentandreji, između stele i groba govori akademik Dimitrije Stefanović (Tih_Vuj_prilozi_0013)
305.
305.* Spomen koncert u Sentandreji 1999. / Emlékkoncert Szentendrén 1999 (Vujicsics Együttes) (Tih_Vuj_prilozi_0014)
306.
306.* Pijanista Laslo Selenji izvodi delo Tihomira Vujičića na koncertu (Tih_Vuj_prilozi_0015)
307.
307.* U koncertnoj dvorani Gradske kuće u Sentandreji; u prvom redu sede: Marijeta i Stojan Vujičić, Klara i Bela Pomogač, Katalin Kilian i Emil Petrović, slušaju izlaganje pesnika Ferenca Juhasa (Tih_Vuj_prilozi_0016)
308.
308.* Povelja dodeljena prilikom proglašenja Trga Tihomira Vujičića u Sentandreji, 2000. (Emleklap_2000)
309.
309.* Dokument o imenovanju Muzičke škole u Sentandreji po kompozitoru Tihomiru Vujičiću, 1978. (Névadó Okirat_2(1))
310.
310.* /Muzička škola u Sentandreji, od 1978. godine je nazvana po Tihomiru Vujičiću. U donjem desnom uglu je medaljon sa njegovim likom, delo vajara Nebojše Mitrića (Tih_Vuj_prilozi-0017_Zeneiskola)
311.
311. Jelena Jovanović, Ana Daloš, Elvira Vučurević i Danka Dajić Mihajlović u Muzikološom institutu MAN, leta 2016. (foto: saradnici Muzikološkog instituta MAN)
312.
312. Urednice sa materijalom iz etnomuzikološke zaostavštine Tihomira Vujičića u Muzikološkom institutu MAN, leta 2016. (foto: Saradnici Muzikološkog instituta MAN)
313.
313. Jelena Jovanocić i Marijeta Vujičić u Nacionalnoj biblioteci u Budimpešti, februara 2017. (foto: J. Jovanović)
314.
314. Marijeta Vujičić i urednice u Muzikološkom institutu MAN, jesen 2018 (foto: Saradnici Muzikološkog instituta MAN)