Različite notne, tekstualne i grafičke beleške – (Dodatne tematske jedinice) – (Dokumenti)

VT_Dig_00016_022
163. Ajde braćo da ga zapjevamo – melodija dvoglasne pesme stare tradicije [ojkanja ili groktenja], rukopis (lat.) (VT_Dig_00016_022)
VT_Dig_00016_025
164.  Fragment dvoglasne pesme stare tradicije, nazvane “dugački glas”, rukopis (lat.) (VT_Dig_00016_025)
VT_Dig_00016_026
165. Dvoglasna pesma stare tradicije, nazvane “kratki glas”, rukopis (lat.) (VT_Dig_00016_026)
Vujicsics_049
166.  Beleške o tipovima višeglasja i tonskim sistemima na Balkanu (lat.) (Vujicsics_049)
Vujicsics_050
167. Beleške o tehnici i tonskom nizu ojkanja [termin Tihomira Vujičića = groktenja]_1 (lat.) (Vujicsics_050)
Vujicsics_051
168. Beleške o tehnici ojkanja [termin Tihomira Vujičića= groktenje]_2 (lat.) (Vujicsics_051)
169. Kićeno nebo zvezdama i Oj, livado, zelena livado [Srbija] – melodije i tekstovi pesama, rukopis (lat.)
VT_Dig_00017_012
170. Beleške iz etnomuzikološke literature (Štumpf, Sabolči, Šnajder) (lat.) (VT_Dig_00017_012)
VT_Dig_00016_010
171. Primeri “dugačkog” i “kratkog glasa”: Diko moja i Pomisli se, mila mati; Martinci (lat.) (VT_Dig_00016_010)
VT_Dig_00016_008
172. Versus saturnius u “dugačkom” i “kratkom glasu”: Moje oko garavo i šalajka (lat.) (VT_Dig_00016_008)
VT_Dig_00001_007
173. Beleške o poreklu nekih folklornih melodija u vizantijskoj i crkvenoj tradiciji, kao i o poreklu crkvenih melodija u narodnoj tradiciji (lat.) (VT_Dig_00001_007)
VT_Dig_00001_008
174. Beleške o komparativnom posmatranju pojedinih melodijskih formula i lestvičnih tipova (lat.) (VT_Dig_00001_008)
VT_Dig_00001_009
175. Različite tekstualne i notne beleške_1 (lat.) (VT_Dig_00001_009)
VT_Dig_00001_010
176. Različite tekstualne i notne beleške_2 (lat.) (VT_Dig_00001_010)
VT_Dig_00001_011
177. Beleške o “pevanoj” i instrumentalnoj muzici (lat.) (VT_Dig_00001_011)
Vujicsics_001
178.  Beleške o tretmanu teksta u vokalnoj tradiciji, refrenu, šalajci (lat.) (Vujicsics_001)
Vujicsics_002
179.  Različite beleške o uticajima rumunske muzike (lat.) (Vujicsics_002)
img-310105734-0004
180.  Tekstovi grčkih pesama (img-310105734-0004)
img-704085622-0005
181. Poetizovana promišljanja o odnosu Srbije i Hrvatske (i njihovih tradicija), rukopis (lat./ćir) (img-704085622-0005)
VT_Dig_00017_029
182.  Popis mesta u kojima je Ludvík Kuba sakupljao melodije (lat.) (VT_Dig_00017_029)
VT_Dig_00017_031
183. Beleške iz studije “Narodna glazbena umjetnost u Dalmaciji” Ludvíka Kube (lat.) (VT_Dig_00017_031)
VT_Dig_00017_037
184. Tekst Horacija o filozofiji života (na latinskom) (VT_Dig_00017_037)
VT_Dig_00017_021
185. Beleške o orijentalizmu, sa mapom Balkana (lat.) (VT_Dig_00017_021)
VT_Dig_00017_015
186. Beleška o ritmu, sa mapom Balkana i notnim zapisima (VT_Dig_00017_015)
Vujicsics_099
187. Psalamski stihovi i molitva, rukopis (Vujicsics_099)
VT_Dig_00016_027
188. Beleške o netemperovanom pevanju i o višeglasju kod Baranjaca i Bunjevaca (lat.) (VT_Dig_00016_027)
VT_Dig_00001_017
189. Beleška o pentatonici, pomeni Inka i Mongola, notni primer (lat.) (VT_Dig_00001_017)
Vujicsics_130
190. Spisak imena članova muškog hora iz Pomaza (rukopis, mađ.) (Vujicsics_130)
VT_Dig_00001_018
191. Fragment troglasnog aranžmana makedonske pesme Pušči me (lat.) (VT_Dig_00001_018)
VT_Dig_00001_019
192. Pušči me –  melodija makedonske pesme  (lat.) (VT_Dig_00001_019)
Vujicsics_157
193. Različite intsrumentalne i vokalne melodije (skice, fragmenti)_1 (Vujicsics_157)
Vujicsics_158
194. Različite intstumentalne i vokalne melodije (skice, fragmenti)_2 (Vujicsics_158)
VT_2018_5_Maj_img021
195. Različite vokalne melodije (Dobrij večer; Jadovan; skice, fragmenti, lat) (VT_2018_5_Maj_img021)
196.
196. Tabele sa oznakama za intervalske odnose u skalama
197.
197. Dvore gradi Komadina Mujo – melodija i tekst pesme; (lat.)
img-704085622-0022
198. Tri srpske melodije za igru_1 (Beograđanka, Golubica, Davorjanka), rukopis (img-704085622-0022)
img-704085622-0023
199. Tri srpske melodije za igru_2, rukopis (img-704085622-0023)
VT_Dig_00017_007
200. Različiti načini zapisivanja prezimena Vujičić (VT_Dig_00017_007)
VT_Dig_00017_017
201. Ovce, skica (VT_Dig_00017_017)
VT_Dig_00011_015
202. Autoportret, kroki (VT_Dig_00011_015)