148. Likuj dnes, Sione

Тема: Црквене песме: Српско народно црквено појање
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.010B_01.14–02.20
Назив или текст: Likuj dnes, Sione [Ликуј днес, Сионе]
Место: Батања
Певали Удружени појци батањске црквене општине
Датум записа: непознато

Напомена: Прва строфа истоимене духовне божићне песме, која спада у домен паралитургијског репертоара, заједно са другим песмама вертепског обреда. Оне су у живој традицијској пракси певане у XIX веку, о чему сведоче различити нотни записи (први у заоставштини Корнелија Станковића, потом и код већине његових следбеника међу мелографима српског црквеног појања у XIXи XX веку).
Запис мелодије није објављен у Збирци.