131.-132. Ala imaš čarne oči, daj da ih gledam ja; Zelen bagrem udara

Varijetet: D
Tema: Pesme građanske, pesme poznatih ili nepoznatih autora
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.091B_14.09–17.15; MZA-VT-AV-4.091B_17.18–19.52
Naziv ili tekst: Ala imaš čarne oči, daj da ih gledam ja i Zelen bagrem udara
Mesto: Batanja
Pevali Udruženi pojci batanjske crkvene opštine
Datum zapisa: nepoznato

Napomena: Lirska, ljubavna pesma, laganog tempa, a zatim, u nastavku, pesma sa kontrastirajućim osobinama, ispevana na model brojanice. Obe pesme su izvedene u maniru na bas. Zapisi su objavljeni u Zbirci (br. 315 i 237).

NOTE

TEKST

Ala imaš čarne oči,
daj da ih gledam ja;
ala imaš čarne oči,
daj da ih gledam ja.
Daj, daj, curo daj,
daj, da ih gledam ja!
Daj, daj, curo daj,
aj, da ih gledam ja!

Ala imaš čarne oči,
daj da ih gledam ja.
Daj, daj, curo daj,
aj, da ih gledam ja!

Ala imaš čarne oči,
daj da ih gledam ja;
ala imaš čarne oči,
daj da ih gledam ja.

Daj, daj, curo daj,
daj, da ih gledam ja!
Daj, daj, curo daj,
aj, da ih gledam ja!

Ala imaš čarne oči,
daj da ih gledam ja.
Daj, daj, curo daj,
aj, da ih gledam ja!

***

Zelen bagrem udara,
cura brašno ukrala,
u čaršiju odnela,
za belilo dala.
Oj, belilo, belilo,
gde si mi se pravilo.

Оj, ti, mila, premila,
u gradu se rodila,
pa je došla u selo,
da provede veselo.
Tamburaši sviraju,
u srce me diraju.