125. Oj, ti seko, preko puta

Varijetet: D
Tema: Pesme građanske, pesme poznatih ili nepoznatih autora
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.002B_03.16–04.20
Naziv ili tekst: Oj, ti seko, preko puta
Mesto: Batanja
Pevali Udruženi pojci batanjske crkvene opštine
Datum zapisa: 13. 7. 1958

Napomena: Pesma otpevana u doslednom dvoglasnom i troglasnom stavu, u maniru na bas. Zapis pesme je objavljen u Zbirci (br. 195).

NOTE

TEKST

Ој, ti, seko ргеко puta,
što si tako zabrinuta?
Zabrinuta, zamišljena,
valjda što si isprošena?

Ne plaši se, ne straši se,
svake brige okani se.
Pa poskoči, malo cupni,
a nožicom malo lupni.

Braca će te pohvaliti,
pred svatovi izjaviti:
da si lepa, da si mila,
da si moja draga bila.

Da si moja draga bila,
mene mlada prevarila,
u drugog se zaljubila,
pa me onda ostavila.