137. Oj, devojko, dušo, zlaćena jabuko

Varijetet: D
Tema: Pesme građanske, pesme poznatih ili nepoznatih autora
Registracioni broj: ZTI_AP_8166b
Naziv ili tekst: Oj, devojko dušo, zlaćena jabuko
Mesto: Čanad
Pevala Rakila Bunjevac (76)
Datum zapisa: 28. 2. 1959

Napomena: Zapis melodije nije objavljen u Zbirci.