128. Kiša pada po livadi, čija je livada?

Varijetet: D
Tema: Pesme građanske, pesme poznatih ili nepoznatih autora
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.002B_09.55–11.23
Naziv ili tekst: Kiša pada po livadi, čija je livada?
Mesto: Batanja
Pevali Udruženi pojci batanjske crkvene opštine
Datum zapisa: 13. 7. 1958

Napomena: Zapis nije objavljen u Zbirci.