129. Kaži mi, kaži, kako da te zovem

Varijetet: D
Tema: Pesme građanske, pesme poznatih ili nepoznatih autora
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.050B_19.26–21.03
Naziv ili tekst: Kaži mi, kaži, kako da te zovem
Mesto: Batanja (snimljeno u Kalazu)
Pevali braća Aleksandar (43) i Nenad Rockov (38)
Datum zapisa: 1960

Napomena: Snimljeno u Kalazu 1960. – Izvođači su iskusni i u svojoj sredini uvaženi crkveni pojci i pevači tradicionalnih folklornih pesama. Ova pesma je ispevana po motivima istoimene pesme Jovana Jovanovića Zmaja, a na melodiju koja pripada idiomu srpske pevačke tradicije, ispevana u maniru na bas. Izrazita melodioznost, upotreba karakterističnih ornamenata u vodećoj, ali i pratećoj deonici, dinamičko senčenje i gradacija, ritmički i agogički zastanci u službi izraza, naizmenično uzimanje daha koje obezbeđuje kontinuiran tok muzičkih i misaonih celina, čine ovaj primer jednim od najupečatljivijih, antologijskih primera srpske gradske vokalne tradicije, ne samo u Mađarskoj nego i šire. Zapis pesme je objavljen u Zbirci (br 302).

NOTE

TESKT

Kaži mi, kaži, kako da te zovem,
kaži mi kakvo ime da ti dam?
’Oću li reći: dušo ili rano,
ili ću ti: zlato moje?

Ta ja bi’ proveo čitav vek,
tražeći lepše, milije i slađe,
dičnije i mlađe;
kaži mi: kakvo ime da ti dam?
Kaži mi: kakvo ime da ti dam?