019. Volem kuma neg belog goluba

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: ZTI_AP_8167f
Naziv: Volem kuma neg belog goluba
Mesto: Čanad
Pevao Matija Popović (69)
Datum zapisa: 28. 2. 1959
Sakupljač: Tihomir Vujičić

Napomena: Svadbena pesma posvećena kumu, na melodiju koja je kod Srba u ovom delu Banata pridružena igri logovac (Илић/Ilić 2006: 83). Zapis nije objavljen u Zbirci.