050. Tri venca plela Mara devojka

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.100 (52.26–54.06)
Tekst: Tri venca plela Mara devojka
Mesto: Čip (snimljeno u Peštsentlerincu)
Pevala Nerandža Todorović (r. u Čipu 1904)
Datum zapisa: 1973
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Uz snimak nije naveden podatak o žanrovskoj pripadnosti pesme. Ova melodija je šire rasprostranjena i sreće se u svadbenim i ivanjskim pesama (npr. u srpskoj ivanjskoj pesmi iz Pomaza, br. 153). v. takođe slike br. 44 i 45.