025. Svatovske… na tukuljski način

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.100 (21.38–24.16)
Naziv: „Svatovske… na tukuljski način“
Mesto: Tukulja
Datum zapisa: 11. 4. 1973
Sakupljač: Tihomir Vujičić

Napomena: Deo intervjua Tihomira Vujičića o svadbenim običajima u Tukulji. Odgovara najpre jedna žena, a potom se uključuju drugi prisutni kazivači.

TRANSKRIPT

T.V.: Svatovske izreke na tukuljski način koje će sad nama da kaže?
Revija: Revija Plavšinova.
T.V.: 60 godina.
R.: 60 godina.
V.T.:[…] Kad i u kom slučaju se to kaže? Kad ko pored koga stoji?
Revija: Snaša i djuvegija, a mater i otac pita od svoje ćeri: “Mande, ćerka moja, šta želiš od majke tvoje?” Ona kaže: “Od Boga zdravlje, od vas blagoslov!” Onda bilo taki jedan velik “kruh” (drugi kazivač se ubacuje i govori “kolač”).
T.V.: Kruh?
Mijo Milković: Velik kruh.
R.: Onda bi je u ledja ovako gnjurli, ona bi pila, pa onda bi svirali. [drugi kazivač se ubacuje]
Mijo Milković: Kum je ponudi čašom.
T. V.: A šta bi onda svirali?
Mijo Milković: Kum je ponudi čašom vina, pa i ona i kum pa piju zajedno. Pa onda viču svi svatovi: “Kum pije, kum pije snaša vino!”
R.: “Pije snaša vino!”- onda tako.
M.M.: I bure […], e, izmedju djuvegiju.
T.V.: A šta ste uz to pevali, šta se uz to svira?
M. M.: Ne peva, ili ne treba da se peva.
T. V.: Treba da bude.
R.: Plače onda.
T. V.: A šta plače?
R.: Plače jer je izgubila čerku’.
T.V.: A šta plače?
M.M.: Pa šta place? Žav joj je.
R.: Žav joj je.
T. V.: U redu. Ali kako to plače?
R.: Ona se boji. Neznam šta kaže. Boji se da kako će živit’ s mužom.
T. V.: Ali kako to otpeva?
R.: Ona ne… peva.
T. V.: To je pevanje trebalo da bude. Ali, ipak, kakve su reči?
R.: Samo to kazali: “Od Boga zdravlje, od vas blagoslov!”