012-013. Odbi se biser grana od jorgovana; Met’la nogu na potegu

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.091A (06.00–09.10)
Naziv: 012: Odbi se biser grana od jorgovana; 013: Met’la nogu na potegu
Mesto: Batanja
Pevali Udruženi pojci batanjske crkvene opštine
Datum zapisa: nepoznato
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Svadbene pesme. Prva je jedna od karakterističnih svadbenih pesama kod Srba na prostoru Panonske nizije, koja se uzima kao etalon za niz svadbenih pesama ispevanih na ovaj isti melodijski model (u Vojvodini je poznat pod emskim nazivom svatovac). Za laganom melodijom obično sledi melodija kontrastnog karaktera, sa stihovima u katrenu; istu formu je među Srbima u današnjem rumunskom Banatu zabeležio i Bela Bartok 1912. godine. Ovaj poredak melodija uobičajen je u tradicionalnom svadbenom kontekstu, gde se ovom pesmom i igrom markiraju momenti odvajanja devojke / mlade od roditeljskog doma.

Zapis varijante pesme iz Batanje je objavljen u Zbirci (br. 100).

NOTE (VARIJANTA)

TEKST

Odbi se biser grana od jorgovana,
od jorgovana.

Odbi se biser grana od jorgovana
i lepa Smilja od svoje majke,
od mile majke, od oca svoga,
od oca svoga, od brata svoga,
od brata svoga, od roda svoga.
Rode moj, mili rode, blagoslovi me,
blagoslovi me, rode, ne prokuni me.

RUKOPIS

Odbi se biser grana – lakodalmas ének kézirata
21. Odbi se biser grana – rukopis svadbene pesme