023, 024. Odbi se biser grana i logovac

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.100 (19.00–21.00)
Naziv: 023: Odbi se biser grana, 024: logovac
Mesto: Tukulja
Svirao na tamburici Mijo Milković (80)
Datum zapisa: 11. 4. 1973
Sakupljač: Tihomir Vujičić

Napomena: Svadbene melodije, „na srpski način“, kako je najavljeno na snimku. Melodija u rubato stilu, povezana je sa melodijom igre logovac. Laganu melodiju su u ranija vremena često pevale žene uz pratnju gajdaša, a njih su postupno potiskivali tamburaši i harmonikaši, te ne iznenađuje da se ova melodija našla i na repertoaru ovog vremešnog svirača.

Zapis nije objavljen u Zbirci.