011. A mili moj drugu, paru

Varijetet: D
Tema: Od kolevke do groba
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4115_05.31–06.04
Početak pesme: A mili moj drugu, paru, kako si nas ostavijo
Mesto: Baćin
Pevala: Supruga Ištvana Balaža (80)
Datum zapisa: 1971
Sakupljač: János Manga
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Naricaljka (žene za mužem). Naricala supruga Ištvana Balaža.

Zapis je objavljen u zbirci (br. 122).

Note

Tekst

A mili moj drugu, paru, kako si nas ostavijo?
A Bože i Marijo: nismo te mogli izlečit’, nego si moro umart’.
Bože, Bože. Dečica, što ćemo činit’ bez oca:
kako ćemo živet’ odsele brez njega?
A mili moj drugu, i paru, i gazda:
a sad nemamo gazdu, a sad smo brez gazde!