078. Što te nema, dragi, da mi dođeš

Varijetet: D
Tema: Lirske pesme
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.010B (02.22–03.28)
Naziv: Što te nema, dragi, da mi dođeš
Mesto: Batanja
Pevao muškarac (solo)
Datum zapisa: 1958
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Pesma pripada semigradskoj-varoškoj i gradskoj tradiciji.
Melodija je objavljena u zbirci, ali u troglasnom aranžmanu (br. 179).

NOTE

TEKST

Što te nema, što te nema,
dragi, da mi dođeš,
ej, što te nema, ime moje,
dragi, da mi dođeš?

Il’ si bolan, il’ si bolan,
Il’ ti ne da nana,
ej, il’ si bolan, ime moje,
il’ ti ne da nana?

Il’ si drugu, il’ si drugu
obljubio ljubu,
ej, il si drugu, ime moje,
obljubio ljubu?

Nit’ sam bolan, nit’ sam bolan
nit’ mi ne da nana,
ej, nit sam bolan, zlato moje,
nit’ mi ne da nana.

Već sam drugu, već sam drugu
obljubio ljubu,
ej, već sam drugu, zlato moje,
obljubio ljubu!

Zar je bolja, zar je bolja
drugarica moja,
ej, zar je bolja, ime moje,
drugarica moja?

Ej, nije bolja, nije bolja,
već je srcu volja,
ej, nije bolja, zlato moje,
već je srcu volja!