086. Mlado pastirče umilno

Varijetet: D
Tema: Lirske pesme
Registracioni broj: ZTI_AP_8165j
Naziv: Mlado pastirče umilno
Mesto: Čanad
Pevala Rakila Bunjevac (76)
Datum zapisa: 28. 2. 1959
Sakupljač: Tihomir Vujičić

Napomena: Lirska pesma. Zapis nije objavljen u Zbirci.