084. I ja poći za ‘ercega neću

Varijetet: D
Tema: Lirske pesme
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.104 (23.09–23.56)
Naziv: I ja poći za ’ercega neću
Mesto: Čanad
Pevala Marija Jenovac (60)
Datum zapisa: 1959
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Zapis pesme, koji odgovara drugoj otpevanoj melostrofi, objavljen je u zbirci (br. 197).

NOTE

TEKST

I ја poći za ‘ercega neću,
pred oltarom ugasiću sveću,
pred oltarom ugasiću sveć[u].

I ја poći za ‘ercega neću,
pred oltarom ugasiću sveću.
Pa ću reći: ne volim, pa neću,
pred oltarom ugasiću sveću.
Za starca je samo stara baka,
ja sam mlada, za mladog junaka!