082. Da vam pevam što istina nije

Varijetet: D
Tema: Lirske pesme
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.091A (16.11–19.35)
Naziv: Da vam pevam što istina nije
Mesto: Batanja
Pevali Udruženi pojci batanjske crkvene opštine
Datum zapisa: 1958
Sakupljač: Tihomir Vujičić

Napomena: Pesma humorističkog sadržaja, ispevana na model pesme Škripi đeram, ko je na bunaru (autor Isidor Bajić). Zapis pesme nije objavljen u zbirci. Na kraju snimka je predstavljanje pevača.