085. Ajziban se kreće

Varijetet: D
Tema: Lirske pesme
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.104 (24.06–25.47)
Naziv: Ajziban se kreće
Mesto: Čanad
Pevala Julijana Nedučin (60)
Datum zapisa: 1959
Sakupljač: Tihomir Vujičić

Napomena: Pripovedna, elegična i vrlo ekspresivna pesma o odlasku dragog u rat. Zapis pesme nije objavljen u Zbirci.