076-077. Ajde, diko, da se ne varamo – solo tamburica; pevanje uz tamburu

Varijetet: D
Tema: Lirske pesme
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.100 (15.33–16.34; 17.31–18.29)
Naziv: ’Ajde, diko, da se ne varamo (076: solo tamburica; 077: pevanje uz tamburu)
Mesto: Tukulja
Solo tamburica: Mijo Milković (80). Pevali: Mijo Milković (tamburica i vokal), Tihomir Vujičić i nekolicina (neidentifikovanih) prisutnih
Datum zapisa: 11. 04. 1973
Sakupljač: Tihomir Vujičić
Notni zapis: Tihomir Vujičić

Napomena: Instrumentalna, a zatim vokalno-instrumentalna verzija pesme.

Zapis pesme je objavljen u zbirci (br. 182).

NOTE

TEKST

‘Ajde, diko, ‘ajde, diko,
‘ajde, diko, da se ne varam[o].

‘Ajde, diko, da se ne varamo,
rekosmo se da se sastanemo:
il’ u mojoj, il’ u tvojoj bašti.
– Kako ćeš mi svatove napojit’?
Draga mi se za brata udala.
Kako ću ja bratov diver biti?
Kako ću joj čašu nazdraviti?
Il’ ću reći: vaše lipo zdravlje?
Ili: naše drago milovanje?