110. Vrapčevo (kolo)

Varijetet: D
Tema: Instrumentalna i instrumentalno-pevana muzika
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.050B_11.59–14.15
Naziv ili tekst: Vrapčevo kolo
Mesto: Martinci
Izvodeno: tamburaški orkestar
Datum zapisa: nepoznat

Napomena: Zapis ovog kola objavljen u Zbirci načinjen je prema izvođenju iz 1956, (br. 267). Na izvođačkom nivou zapažaju se i zavidni individualni kvaliteti orkestarskih muzičara i zavidna usaglašenost ansambla, posebno na nivou tehničko-artikulacijskih karakteristika. Iako se zbog (ne)kvaliteta snimka ne stiče pouzdan utisak o dinamičkim aspektima izvođenja, čini se da je reč o prvenstveno „funkcionalnom izvođenju“ muzike za igru – čija izražajnost u velikoj meri zavisi od interakcije muzičara i igrača – a ne o artificijelnom izvođenju sa osmišljenim i utvrđenim dinamičkim elementima izražajnosti. Sve ovo sugeriše (polu)profesionalni status martinačkog orkestra, u smislu njihove značajne angažovanosti u matičnoj socio-kulturnoj zajednici, odnosno – u smislu aktuelnosti tamburaške muzike u to vreme.

NOTE