115. Veliko gajdaško kolo

Varijetet: D
Tema: Instrumentalna i instrumentalno-pevana muzika
Registracioni broj: MZA-VT-AV-4.002B_11.29–13.47
Naziv ili tekst: Veliko gajdaško kolo
Mesto: Batanja
Izvodeno: Udruženi pojci batanjske crkvene opštine
Datum zapisa: 13. 7. 1958

Napomena: Vokalna imitacija gajdaške svirke. Vodi Branko Rockov (u usmenoj najavi Tihomira Vujičića na snimku potkrala se greška: dulac je cev kroz koju se vazduh uduvava u mešinu, a ne melodijska svirala na koju se ovde asocira), a prateću deonicu – deonicu rožnjaka (cev dvocevne, male svirale troglasnih gajdi na kojoj se izvode prateći tonovi), pevaju ostali članovi hora. Prema odnosu deonica, nesumnjivo je da se zvučna aluzija odnosi na troglasne gajde. Naime, iako je izostala analogija dubokog, bordunskog tona gajdi, te je sazvučna struktura u osnovi dvoglasna (izuzev „slučajnih“ troglasa, kada se prateća grupa podeli), kvartno kretanje pratećeg glasa jasno povezuje ovaj vokalni stav sa troglasnim gajdama, tj. sa tipom gajdi sa dvocevnom malom sviralom, u kojoj su objedinjene melodijska i tzv. ostinatna svirala (kontra). Upečatljivo dočaravanje stilskih manira gajdaške svirke ukazuje na to da je ovaj instrumentalni izraz tadašnjim stanovnicima Batanje bio veoma blizak – kao deo prakse vremena ili kao živo sećanje na ne tako davnu prošlost.

Zapis nije objavljen u Zbirci.